Ekstrainntekt.org

Slik skaffer du deg ekstrainntekt!

Utleie av hybel

Dersom du eier din egen bolig og har god plass kan det være en ide å leie ut deler av denne for eksempel ved å bygge hybel i boligen. Så lenge du leier ut under halvparten av boligen så er dette skattefri ekstrainntekt så lenge du bebor den andre halvparten selv. Når man ser denne særdeles gunstige muligheten til å skaffe seg skattefri ekstrainntekt i sammenheng med den historisk lave renten så er dette en usedvanlig enkel måte å skaffe seg en betydelig ekstrainntekt.

Noen boliger kan med svært enkle tiltak bygges om slik at deler av denne kan benyttes som hybel med utleiemuligheter. Dersom du ikke har nok plass i boligen din til å skille ut deler av denne til hybel finnes det andre muligheter. Som vi allerede har vært inne på er det historisk lavt rentenivå i Norge og alt tyder foreløpig på at dette vil holde seg i overskuelig fremtid selv om dette selvfølgelig aldri kan sies sikkert. Du kan med andre ord enkelt forsvare et påbygg på huset ditt slik at du får en utleieenhet. Du får et flott tilbygg til en million kroner, litt avhengig av renten du forhandler deg til så vil det koste omkring kr 3000,- i måneden å rentebetjene et slikt lån. Du må imidlertid huske at du får 22 % fradrag på skatten for renteutgifter slik at den reelle månedlige kostnaden blir ned i mot kr 2000,-. Eventuelle avdrag må ses på som sparing i dette tilfelle og er ikke relevant for eksempelet. Investeringen vil du så og si alltid få tilbake ved et eventuelt salg av boligen, selvfølgelig justert opp/ ned i forhold til markedsutviklingen.

En hybelleilighet i et nybygg som nevnt over kan i de største norske byene relativt enkelt leies ut for kr 6-9000,- litt avhengig av størrelse og beliggenhet. Med en månedlig utgift på kr 2000,- har du dermed enkelt skaffet deg en betydelig ekstrainntekt. Dersom du har klart deg med mindre kostnader ved å foreta små justeringer i eksisterende bolig blir ekstrainntekten tilhørende større.

Har du lenge ønsket deg en stor garasje på din eiendom? Hvorfor ikke bygge en stor og romslig garasje med utleieleilighet på loftet? Dersom du låne- finansierer utbyggingen av dette så sitter du sannsynligvis sitter igjen med en garasje som du ved hjelp av leieinntektene kan betale både renter og avdrag med og samtidig ha et lite overskudd hver måned. Man kan jo spørre seg om hvorfor ikke alle som har muligheten til å bygge en slik garasje på tomten sin gjør det.

Husk at du gjerne kan leie ut flere hybler skattefritt så lenge de samlet utgjør under halvparten av arealet til boligen din. To små hybler gir gjerne bedre leieinntekt enn en stor hybel. Dersom du skal leie ut til personer du kjenner godt eller som du er helt sikker på at du kan stole på er det også et alternativ å leie ut et rom eller to i huset med felles inngang uten å gjøre noen som helst ombygging. Det finnes med andre ord mange måter å skaffe seg ekstrainntekt på ved utleie.

De fleste banker tar forøvrig hensyn til din forventede økte betjeningsevne som inntekter fra hybel utleie vil gi når de skal vurdere en lånesøknad fra deg. Så selv om du i nyere tid har fått nei fra banken i forbindelse med søknad om lån med den begrunnelsen at betjeningsevnen ikke står i stil med lånets størrelse så kan svaret bli positivt når det gjelder lån til å bygge hybel da den forventede økte og skattefrie inntekten kan legges til grunn i tilegg til annen allerede eksisterende inntekt.

Copyrighted content. All Rights Reserved.