Ekstrainntekt.org

Slik skaffer du deg ekstrainntekt!

Bytt bil

Bil er veldig dyrt i Norge!

Det er dyrt å ha bil men de fleste av oss er helt avhengige av minst en bil i husholdningen. Ta en vurdering av om det er penger å spare ved å bytte bilen inn i en mer økonomisk bil. Forbruk av drivstoff er ofte det første mange tenker på, ikke uten grunn. Diesel og bensinprisene bare stiger og stiger og kommer etter all sannsynlighet til å fortsette med det. Mange har derfor sett seg nødt til å skaffe seg en ekstrainntekt for å kunne beholde bilen.

Verditapet på bil er det som koster mest!

En annen kostnad mange ikke tenker på er verditapet. En bil synker gjerne 30 tusen i verdi i det du kjører den ut av bilbutikken og fortsetter deretter jevnt og trutt å falle i verdi til den er moden for skraphaugen. Undersøkelser viser at det er lite å spare på å kjøpe bruktbil istedenfor nybil. Det er verditap på en bruktbil også, dessuten bruker en bruktbil gjerne vesentlig mer drivstoff enn en nybil. Det viktigste poenget her er imidlertid vedlikeholdskostnader. Jo eldre bilen er jo mer går galt med påfølgende store verkstedregninger. På en ny bil er versstedsregninger de første årene normalt kun begrenset til små service regninger dersom dette ikke er inkludert i nybilprisen for de første årene. Kostnader som å bytte dekk, bremser og andre slitedeler vil uansett være fraværende i forholdsvis lang tid på en helt ny bil da disse naturligvis må slites ned før det er behov for bytte.

Det er hovedsaklig "bilklasse" som avgjør dine bilkostnader!

Det er med andre ord lite penger å spare på å velge bruktbil kontra en ny bil så sant du ikke er en skikkelig "handyman" som tar de fleste reparasjonene selv. Det du imidlertid kan spare mye på er å gå ned en bilklasse eller to. Den årlige kostnaden ved bil har store skiller i forhold til hvilken bilklasse bilen din er i. Jo mindre bilen er jo mindre drivstoff forbruk, billigere i innkjøp, billigere å forsikre, billigere på verksted m.m. Dette varierer selvfølgelig noe fra biltype og merke men som en hovedregel er det slik.

El-bil gir særdeles gunstig og økonomisk bilhold i Norge!

Dersom du virkelig ønsker å være fornuftig så kan du slå til med en El-bil. For det første er mange avgifter fjernet allerede før du kjøper bilen. Drivstoffkostnadene reduseres til det nesten ubetydelige og du oppnår mange fordeler i form av gratis parkering, gratis passeringer i bomstasjoner m.m. Kostnader som for mange faktisk utgjør ganske mye. Det som er negativt med en el-bil er at den dagen batteriene må byttes får du en stor engangskostnad men du kan være heldig ved at batteriene lever like lenge som bilen. Forventet levetid for moderne litium batterier er 7-10år men det kan også gå lengre eller kortere tid.

Copyrighted content. All Rights Reserved.